Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

Effettua una ricerca

Ricerca Avanzata

JAKUB ALBERIONE


ABUNDANTES DIVITIAE GRATIAE SUAE


Charyzmatyczna historia Rodziny Świętego Pawła


Tytuł oryginału:
Abundantes divitiae gratiae suae. Storia carismatica della Famiglia Paolina
red.: A. Colacrai, E. Sgarbossa

Skrót tytułu dzieła: AD

Tłumaczenie:
ks. Witold Wiśniowski SSP, Robert Łobko, Marcin Romanowski SSP

Redakcja wydania polskiego:
ks. Krzysztof Burski SSP

Projekt okładki:
Anna Kawecka

Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z:
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem
© Edycja Świętego Pawła, 2011

Nihil obstat:
ks. Witold WiśnioWski, Przełożony Regionalny Towarzystwa Świętego Pawła Częstochowa, 26 sierpnia 2001 r., L.dz. 8/01/N

ISBN 978-83-7797-

Wydanie elektroniczne, 2013

© Casa Generalizia della Societá San Paolo, 1998
© Edycja Świętego Pawła, 2001
ul. Św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa
tel. 34.362.06.89 • fax 34.362.09.89
www.edycja.pl • e-mail: edycja@edycja.pl

Dystrybucja:
Centrum Logistyczne Edycji Świętego Pawła
ul. Hutnicza 46 • 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy
tel. 34.366.15.50 • fax 34.370.83.74
e-mail: dystrybucja@edycja.pl

Księgarnia internetowa:
www.edycja.pl
~