Alberione Opera Omnia
 


 

Indicazioni bibliografiche

  Autore

Don Giacomo Alberione
  Titolo Opera ABUNDANTES DIVITIAE GRATIAE SUAE (POL)
  Scritta nel 1953
  Anno Ed 2019
  Lingua polacco
  Pagine Totale 256
  Destinatario Famiglia Paolina
  Forma Testo
 

Continua la lettura

0
BRANOitaliano  Sigle-Legenda
     
Codice:
101902

SCHEDA - Capitolo: ABUNDANTES DIVITIAE GRATIAE SUAE   Contesto:contesto Pag.: 125-127


SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE 5

WPROWADZENIE 7
1. Geneza i dzieje tekstu 7
2. Tytuł 10
3. Problemy interpretacji 11
a) Czy jest to autobiografia? 11
b) Czy jest to historia? 12
„Bogactwa” Rodziny Świętego Pawła 14
Bogactwo natury i łaski 14
4. Bogactwo perspektyw historycznych 15
a) Bogactwo tematyki duchowej 17
b) Między historią a teraźniejszością 18
c) Konkluzje i wskazówki dotyczące lektury 20

UWAGI WSTĘPNE 23


ABUNDANTES DIVITIAE GRATIAE SUAE 25

PRZEDMOWA 27

I. PIERWSZE ŁASKI. POWOŁANIE I SZCZEGÓLNA MISJA 30
„Momenty większej łaski”: powołanie kapłańskie 30
Noc światła: szczególna misja 32
Projekt fundacji: od organizacji do życia wspólnego – zakonnego 34
Działanie Boga i „podwójne posłuszeństwo” 36
Pierwsze podsumowanie: relacje między Rodzinami Paulińskimi 38

II. DOŚWIADCZENIA I UKIERUNKOWANIA 39
Młodość: powołania 39
Upodobanie Boże: bracia Uczniowie 39
Postępowanie Boga 41
„Wielkie zamieszanie” i Rzym 42
Duch społeczny 45
Uniwersalizm 47
Duch liturgiczny 50
Trzy główne Kościoły 51
Katechizm 52
Duch duszpasterski 53
Sól, światło, miasto: chrześcijańska animacja kultury 55
Duch pauliński 56

III. W KIERUNKU FUNDACJI 58
Pierwsze przygotowania 58

IV. TRUD WZRASTANIA I PERSPEKTYWY 62
W Rzymie otwarci na świat 63
Ekspansywność 63
Dar i bogactwo Współpracowników 65
Praca 66
Opatrzność 68
Ewangelia 70
Rozwój osobowości 72

V. PODSTAWY CHARYZMATYCZNE 73
Więcej światła… „Sen” 73
Integralna duchowość Boskiego Mistrza 75
Boża asystencja 76
Duch i praktyka 79
Nabożeństwa 81

VI. PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ 83
Rzeczy do zrealizowania 83
„Summa vitae” 83
Studia akademickie 86
Cześć Maryi, Pośredniczce łask 87

ZAŁĄCZNIKI 89

ZAŁĄCZNIK I
NA TEMAT TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA 90
1. Świadectwo o pierwszych paulistach 90
2. List z Suzy do pierwszych paulistów 92

ZAŁĄCZNIK II
ŚWIADECTWO O PIERWSZEJ MISTRZYNI
SIÓSTR ŚWIĘTEGO PAWŁA 94

ZAŁĄCZNIK III
NA TEMAT POBOŻNYCH UCZENNIC
BOSKIEGO MISTRZA 98
1. „Prehistoria” Pobożnych Uczennic 98
2. Misja Pobożnych Uczennic 99
3. Liturgia nauczana przez Kościół 103
4. Trzy potrzeby i trzy apostolstwa 103

ZAŁĄCZNIK IV
NA TEMAT SIÓSTR JEZUSA DOBREGO PASTERZA 105
„Dobre Pasterki” – Siostry Pasterzanki 105

ZAŁĄCZNIK V
NA TEMAT SIÓSTR APOSTOLINEK 112
1. Poprawki i uzupełnienia do Konstytucji 112
2. Instytut powołaniowy dla wszystkich powołań 114

ZAŁĄCZNIK VI
NA TEMAT WSPÓŁPRACOWNIKÓW PAULIŃSKICH 118

ZAŁĄCZNIK VII
„OŚWIADCZENIE” 120

ZAŁĄCZNIK VIII
POŻEGNANIE 122
Testament duchowy 122
Z błogosławieństwem Pana 123
 
 

www.operaomnia.alberione.org

 
   
 

Copyright © 2020 Famiglia Paolina
Powered by: www.paulus.net