Alberione Opera Omnia
 


 

Indicazioni bibliografiche

  Autore

Don Giacomo Alberione
  Titolo Opera L’APOSTOLATO DELL’EDIZIONE (1ª ediz.)(POL)
  Scritta nel 1944
  Anno Ed 2018
  Lingua polacco
  Pagine Totale 243
  Destinatario Società San Paolo
  Forma Testo
 

Continua la lettura

0
BRANOespaol  english  italiano 
     
Codice:
102307

SCHEDA - Parte: APOSTOLSTWO WYDAWNICZE -    Contesto:contesto Pag.: 1


JAKUB ALBERIONE
APOSTOLSTWO WYDAWNICZE
Podręcznik dyrektywny formacji i apostolstwa


Wydanie przygotowane do druku przez Centro Spiritualitá Paolina
© Towarzystwo Świętego Pawła, Dom Generalny, 1998 r.

Widziano i pozwala się na druk
Rzym, 4 kwietnia 1998 r.
Ks. Silvio Pignotti, Przełożony generalny SSP


Serdeczne podziękowania za współpracę dla: Elisabetta Capello, Luigi Giovannini, Antonietta Martini, Franco Pierini, Eliseo Sgarbossa, Maurizio Tirapelle

Sigla dzieła: AE

Tłumaczenie na język polski: Marcin Romanowski SSP
 
 

www.operaomnia.alberione.org

 
   
 

Copyright © 2020 Famiglia Paolina
Powered by: www.paulus.net